วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์องค์กร

เราเป็นบริษัท Sport Event Management
ด้านการจัดงานวิ่ง อันดับ1 ของประเทศไทย และ ระดับชั้นนำของโลก

พันธกิจ

สร้างประสบการณ์ของงานวิ่งที่ดีที่สุด ในรูปแบบของไมซ์ ให้กับทุกฝ่าย

ค่านิยมหลัก

Family Teamwork & Family Relationship   ทีมงานครอบครัวไมซ์
Ownership Spirit  ทำงานเสมือนเป็นเจ้าของงานนั้น
Very Details Planning  วางแผนการทำงานอย่างละเอียดสุดๆ
Creative & Think Out of the Box  มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ นอกกรอบ
Send WoW Experience through the work  สร้างความประทับใจอย่างคาดไม่ถึงให้กับลูกค้า
Learning & Development  เรียนรู้ และพัฒนาตลอดไป
Positive Thinking & Put fun in work  คิดบวกและใส่ความสนุกลงไปในการทำงาน
Release You and Your Team Hidden Potential ดึงศักยภาพของตัวเองและทีมงานออกมา
Can Do Attitude  เราต้องทำได้