Veritas Tech Symposium 2018

งานสัมมนา Veritas Tech Symposium: ไทยแลนด์ 4.0 กับภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยยุทธศาสตร์ข้อมูล จัดโดย Veritas ซึ่งเป็นบริษัท IT ชั้นนำด้านการจัดเก็บและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เพื่อเป็นการอัพเดทและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Data-Driven Economy หรือระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

งาน Veritas Tech Symposium 2018 จัดขึ้นที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561