Sport Management

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจด้าน Sport Event Management โดยมีบริการสองรูปแบบ คือเป็นผู้จัดงานวิ่งระดับชั้นนำของประเทศ ด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายใต้ข้อกำหนดของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics และให้บริการจัดงานวิ่งให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ที่หลากหลาย ด้วยมาตรฐานการจัดงานระดับเดียวกัน โดยมีความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้งานวิ่งของบริษัทฯ เป็นต้นแบบในการสร้างมาตรฐานการจัดงานวิ่งของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อันประกอบด้วย MICE VIRTUAL RUN ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงได้ด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่งได้อย่างมีอิสระ ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง นอกจากนี้เรายังมีบริการล่าสุดที่จะพานักวิ่งไปสัมผัสประสบการณ์งานวิ่งระดับเวิร์ลคลาส กับโครงการ MICE WORLD MARATHON TRIP เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง race และเปิดประสบการณ์งานวิ่งมาตรฐานระดับ World Athletics Road Race Label ในเมืองต่างๆทั่วโลก