Run For Better City

งานวิ่งฟันรัน ที่เน้นความสนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานตามสไตล์เด็กถาปัตย์ จุฬาฯ จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตย์จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าสถาปัตย์จุฬาฯ  ซึ่งได้จัดงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มาในคอนเซปต์ สร้างลมหายใจ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง เน้นแนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดในการจัดงาน มีการนำเศษใบไม้มาทำเป็นเหรียญที่ระลึก ลดการใช้พลาสติกและโฟมภายในงาน และมีการซื้อคืน Carbon Credit เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดงานวิ่งนี้อีกด้วย