งานวิ่งบางแสน21 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง  คว้า IAAF Silver Label ติดทำเนียบ 1 ใน 5 งานฮาล์ฟระดับโลก

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันรับมอบรางวัลมาตรฐานงานวิ่งระดับโลก IAAF Silver  Label Road Race จากงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน บางแสน21  โดยสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ IAAF เป็นงานแรกและงานเดียวของไทย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ เข้าสู่ทำเนียบ 1 ใน 5 งานฮาล์ฟมาราธอนระดับโลก ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดังกล่าว            

นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า “ทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนัก เพื่อนำงานวิ่งของไทยไปสู่ระดับโลก การได้รับรางวัลมาตรฐาน IAAF Silver Label Road Race  เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จที่เราได้สร้างงานระดับโลกให้กับประเทศไทย งานฮาล์ฟมาราธอนบางแสน21  เป็นงานแรกและงานเดียวในไทยที่คว้ารางวัลมาตรฐานระดับโลกได้ด้วยคะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูง เราภูมิใจมากที่สามารถสร้างงานวิ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การได้รับรางวัลนี้ ทำให้เราเป็น 1 ใน 5 งานระดับโลกของระยะฮาล์ฟมาราธอน โดยอีก 4 ประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ อังกฤษ ญี่ปุ่น โปแลนด์และเบลารุส งานบางแสน21 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีนักวิ่งให้ความสนใจสมัครเข้ามามากขึ้นทุกปี ล่าสุดมีใบสมัครเข้ามากว่า 40,000 คน แต่เรารับไว้เพียง 15,000 คน เพื่อร่วมแข่งขันในปีนี้ เรามุ่งมันที่จะพัฒนางานนี้อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายผลักดันให้งานฮาล์ฟมาราธอนบางแสน21 ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก IAAF Gold Label Road Race ในอนาคต”

  Mr. A Shuggumarran, General Secretary of Asian Athletics Association (สมาพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย) – AAA ในฐานะผู้แทนจาก IAAF กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบางแสน21 ที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน IAAF Silver Label Road Race เป็นงานแรกและงานเดียวของไทย นับเป็นการยกระดับการจัดงานวิ่งให้กับประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทางสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย และ IAAF รู้สึกภูมิใจ และดีใจเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่านักวิ่งจากทั่วโลกจะรู้จักงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบางแสน 21 มากยิ่งขึ้น และจะหาโอกาสมาร่วมวิ่งในสนามระดับโลกแห่งนี้อย่างแน่นอน”

พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายก และ เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย รู้สึกภูมิใจที่งานวิ่งของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสูงดังกล่าวจาก IAAF ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการวิ่ง อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย  โดยถือเป็นงานวิ่งเพียงงานเดียวที่ได้รับมาตรฐานทัดเทียมงานวิ่งระดับโลก ในวันนี้ประเทศไทยทำสำเร็จแล้ว”

นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษา การจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน บางแสน21 กล่าวว่า “ในฐานะที่ผมเป็นคนชลบุรี  รู้สึกมีความภาคภูมิใจกับงานนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน บางแสน21 เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงและตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการเป็นสปอร์ตซิตี้ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports tourism) แก่จังหวัดชลบุรี สมดั่งสโลแกน เมืองชล คนกีฬา  การได้รับมาตรฐาน IAAF Silver Label Road Race ของงานฮาล์ฟมาราธอนบางแสน21 เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจะส่งผลดีให้กับจังหวัดชลบุรีในทุกด้าน”

 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม (นายกตุ้ย) นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า “งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน บางแสน21 สามารถคว้ารางวัลมาตรฐานงานวิ่งระดับโลก IAAF Silver Label Road Race สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยและเมืองบางแสน เราเป็นหน่วยงานระดับเล็ก แค่เทศบาลเมืองแต่สามารถสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ได้ นี่คือสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบางแสนและจังหวัดชลบุรีอย่างยิ่ง เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องที่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน ที่พร้อมใจกันสนับสนุนงานนี้อย่างเต็มที่ เพราะนี่คืองานแรกและงานเดียวของไทยและอาเซียน ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวบางแสนอย่างที่สุด”

 ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และผุ้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนบางแสน21 กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจ และดีใจ ที่งานบางแสน21 ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก IAAF Silver Label Road Race นี้ ซึ่งงานในส่วนของบริการทางการแพทย์ ของงานบางแสน21 ได้จัดเตรียมการให้บริการตามมาตรฐานสากล IAAF Road Race Label ไว้อย่างครบถ้วนและพร้อมเพรียง เพื่อให้การดูแลรักษาการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยด้านต่างๆ จากบุคลากรมืออาชีพ แบบสหสาขาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทางด้านสาธารณสุข ทั้งจากส่วนราชการและเอกชน การดูแลนี้ครอบคลุมทั้งระยะก่อนการแข่งขันจนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน”