We are MICE & Communication

เราคืออีเวนต์ออกาไนเซอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดงานประชุมและงานกีฬา(วิ่ง)ในระดับโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดงานอย่างสร้างสรรค์ และให้บริการอย่างมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดงานในประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ด้วยการบริการระดับพรีเมียม เพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

Our Services

Sport Management

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจด้าน Sport Event Management โดยมีบริการสองรูปแบบ คือเป็นผู้จัดงานวิ่งระดับชั้นนำของประเทศ ด้วยมาตรฐานระดับโลก ภายใต้ข้อกำหนดของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics และให้บริการจัดงานวิ่งให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ที่หลากหลาย (more…)

READ MORE

Event Management

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการในธุรกิจ MICE ที่หลากหลายสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจไอทีทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมสัมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศงานแสดงนิทรรศการ งานประกาศรางวัล และการเปิดตัวสินค้า (more…)

READ MORE

Online Marketing and MICE Channel

อีกหนึ่งบริการเพื่อสนับสนุนการทำการตลาดในยุค5G โดยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สินค้า หรือบริการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ สดใหม่ สร้างสรรค์ และเข้าใจง่าย (more…)

READ MORE